Özdemir Transport

Güvenlik Bilinci
Özdemir İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesindeki çalışanı ile direkt diyalog kurarak, endişelerini öğrenir ve gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirir. Güvenlik bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerek toplu eğitimler, iş başı konuşmaları gerekse birebir değerlendirmeler ile farkındalığı hep diri tutar.