Özdemir Transport

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikası
Bir kilogramdan bin tona her türlü yükü sorunsuz taşıma taahhüdünü veren Özdemir için geçmiş ve gelecek başarılarının mimarı olan çalışanlarının refahı ve güvenliği her şeyden önce gelir. Bu refah ve güven ortamını sürdürebilmenin en kolay ve uzun soluklu yöntemi bu bilincin tüm paydaşlarda oluşmasına katkı sağlamak ve farkındalık yaratmaktır.
 
Bu sebeple Özdemir;
 
Faaliyetleri dâhilinde tüm ulusal/uluslararası yasal mevzuat, standart ve ilgili sözleşmelerden doğan yükümlülükleri yerine getirir
Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder ve bu risklere ait aksiyon planları geliştirip minimize ederek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeye gayret eder
İş güvenliği kültürü oluşturarak ve bu kültürü yaşam tarzı haline getirerek performansını sürekli iyileştirmeyi hedefler
“Önce İnsan” sloganıyla çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, tüm iş ortaklarını ve hissedarlarını aynı politika çerçevesinde buluşturmayı amaçlayan Özdemir insan sağlığına ve tek gerçek mirasımız çevreye olan doğrudan ve dolayı etkilerini sistematik olarak azaltarak tüm faaliyet ve hizmetlerini sürdürülebilirlik ve çevrecilik anlayışıyla şekillendirir.
 
Özdemir'nin temel çevre prensibi;
 
"Dünyamızı temiz tutmak için yeşile uzanalım."Güvenlik Bilinci
Özdemir İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesindeki çalışanı ile direkt diyalog kurarak, endişelerini öğrenir ve gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirir. Güvenlik bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için gerek toplu eğitimler, iş başı konuşmaları gerekse birebir değerlendirmeler ile farkındalığı hep diri tutar.